Vodca malého plavidla

 

Odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

 

Na základe zmeny zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe sme sa v roku 2010 stali držiteľmi poverenia Štátnej plavebnej správy na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla.

 

 

 

Kategórie kurzov

Kategória A

 

Vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

 

Kategória B

 

Vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, s maximálnou dĺžkou plavidla 20 ma s maximálnym počtom 12 osôb posádky.

 

Kategória C

 

Vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12m2.

 

 

 

Najbližší termín kurzu Vodca malého plavidla:  Jar 2018

 

 

 

 

Celoročná ponuka pre našich verných kapitánov zľava

na druhý kapitánsky kurz 15%, až do výšky 50 EUR

 

 

 

 

Pri zakúpení oboch kapitánskych kurzov

súčasne, zľava 100 EUR z bežnej z ceny kurzov! 

 

 

 

 

 

Kurz v skupine A, B - motorové člny - 199 EUR bez DPH (239 EUR s DPH)

 

Zvýhodnená cena 239 EUR naviac s  večernou/ dennou kondičnou plavbou alebo so Safari jazdou zdarma na našich vodných skútroch. 

Bežná cena kurzu 280 EUR. 

 

 

Kurz v skupine A,B,C - motorové člny a plachetnice - 280 EUR

 

Cena 280 EUR naviac s  večernou/ dennou kondičnou plavbou alebo so Safari jazdou zdarma na našich vodných skútroch. 

Praktický výcvik na motorové člny a vodné skútre bez obmedzenia výkonu v cene kurzu.
Za praktický výcvik a skúšku skupiny C - plachetnice vnútrozemskej plavby príplatok 130 EUR 

 

 

 

Plavba naviac v cene kurzu - absolvujete  večernú kondičnú plavbu na väčšom, nadštandardnom člne, alebo dennú plavbu, alebo 

30 min. Safari plavbu na vodnom skútri.  Safari plavba zahŕňa palivo vodného skútra,  zapožičanie plávacej vesty na skúter, ochrannú prilbu.

Plavba nad rámec výcviku, nielen pre pokročilých. Prináša nové poznatky a skúsenosti v náročných podmienkach plavby za tmy v popri osvetlenom nabreží Bratislavy.

Získate skúsenosti s vedením dvoch rôznych člnov, našom výcvikovom a aj na väčšom, nadštandarnom člne.

 

Plavbu zdarma, aj na vodnom skútri, môžete využiť aj počas budúceho leta, až do 31.08.2018.

 

 

Máme najviac skúseností s plavbou večer a v noci, ktorú sme ako prví zaradili pre Vás do ponuky kondičných jázd. Vieme, kedy je plavba v noci ešte bezpečná a kedy a v akej lokalite už nie. Nielen preto máme najlepšie hodnotenia našich kandidatov z praktickej skúšky na motorovom člne. 

 

 

 

 

Informácie o kurze:

  

1. Teoretická časť:          

Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

 

2. Praktická časť:            

Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií. Praktické jazdy realizujeme na našich plavidlách, na ktorých budete vykonávať praktickú skúšku.

 

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

                - žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

                - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

                - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

                - 33 EUR + 10 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu

                 - v prípade záujmu o spôsobilosť C - doplatok 130 EUR za praktickú výuku a          skúšku na   plachetnici

                

 

Kurz sa začína:                                                    Piatok   16,00  - 20,00 hod.

                                                                           Sobota  08,00 - 18,00 hod.

                                                                           Nedeľa  08,00 - 17,00 hod.

 

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

 

Cena zahŕňa:     teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

 

Študijný materiál schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

 

 

Kapitánom ponúkame denné i nočné kondičné plavby na zdokonalovanie sa vo vedení motorového člna a vodných skútrov.

Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách a vybraných jazerách.

 

Ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Pre záujemcov ponúkame večerné alebo nočné kondičné plavby na našom bowrideri, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti. Pozrite sa v galérii.

 

Individuálna denná kondičná plavba 110 EUR,  v dlžke 1 hod., pre našich kapitánov 10% zľava 

Individuálna nočná kondičná plavba 170 EUR, v dlžke 1 hod.

Skupinová nočná kondičná plavba pre 3 osoby 150 EUR/ 1 hod., v dlžke 1 hod. pre zaujmcov v kurze.
Na kondičnú plavbu si so sebou možete vziať  1 osobu doprovod.  

     

tel: +421 910 312 399

tel: +421 910 569 933 

 

Termíny kurzov 2018 čoskoro! Začíname v Marci !
 
Termíny skúšok su orientačné, potvrdzuje ich Dopravný úrad podľa kapacít

 Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška na DÚ

 1.

03. - 05. 03. 2017 16. 03. 2017

 2.

17. - 19. 03. 2017 30. 03. 2017

 3.

31. - 02. 04. 2017 13. 04. 2017

 4.

07. - 09. 04. 2017 27. 04. 2017

 5.

28. - 30. 04. 2017 11. 05. 2017

 6.

19. - 21. 05. 2017 01. 06. 2017

 7.

26. - 28. 05. 2017  08. 06. 2017 

 8. 

16. - 18. 06. 2017  29. 06. 2017 

 9.

30. - 02. 07. 2017 13.07.2017

10.

08. - 10. 09. 2017 03.08.2017

 11.

22. - 24. 09. 2017 05.10.2017 

 12.

27. - 29. 10. 2017 09.11.2017

 13.

10. - 12. 11. 2017 23.11.2017