Vodca malého plavidla

 

Odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

 

Na základe zmeny zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe sme sa v roku 2010 stali držiteľmi poverenia Štátnej plavebnej správy na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla.

 

 

 

Kategórie kurzov

Kategória A

 

Vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

 

Kategória B

 

Vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, s maximálnou dĺžkou plavidla 20 ma s maximálnym počtom 12 osôb posádky.

 

Kategória C

 

Vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12m2.

 

 

 

 

 

Celoročná ponuka pre našich verných kapitánov zľava

na druhý kapitánsky kurz 15%, až do výšky 50 EUR

 

 

 

 

Pri zakúpení oboch kapitánskych kurzov

súčasne, zľava 100 EUR z bežnej z ceny kurzov! 

 

 

 

 

Kurz v skupine  A  - motorové člny  do 20 kW - 199 EUR 

Kurz na malé plavidlo aj pre záujemcov od veku 15 rokov.

 

 

 

Kurz v skupine A, B - motorové člny - 199 EUR bez DPH (239 EUR s DPH)

Zvýhodnená cena 239 EUR naviac s  večernou/ dennou kondičnou plavbou alebo so Safari jazdou zdarma na našich vodných skútroch. 

Bežná cena kurzu 280 EUR. 

 

 

 

Kurz v skupine A,B,C - motorové člny a plachetnice - 280 EUR

Cena 280 EUR naviac s  večernou/ dennou kondičnou plavbou alebo so Safari jazdou zdarma na našich vodných skútroch. 

Praktický výcvik na motorové člny a vodné skútre bez obmedzenia výkonu v cene kurzu.
Za praktický výcvik a skúšku skupiny C - plachetnice vnútrozemskej plavby doplatok 130 EUR. Výcvik realizujmeme na až 6,5 m dlhej, obyvatelnej plachetnici, aby ste vedeli ovládať plachetnice bežne ponúkané v požičovniach, napr. na Neuseidleri, či Balatone.

 

 

 

Plavba naviac v cene kurzu - absolvujete  večernú kondičnú plavbu na väčšom, nadštandardnom člne, alebo dennú plavbu, alebo 30 min. Safari plavbu na vodnom skútri.  

Plavba nad rámec výcviku, nielen pre pokročilých. Prináša nové poznatky a skúsenosti v náročných podmienkach plavby za tmy v popri osvetlenom nabreží Bratislavy.

Získate skúsenosti s vedením dvoch rôznych člnov, našom výcvikovom a aj na väčšom, nadštandarnom člne.

Safari plavba zahŕňa palivo vodného skútra,  zapožičanie plávacej vesty na skúter, ochrannú prilbu. 

 

 

 

S plavbou večer a v noci, ktorú sme ako prví zaradili pre Vás do ponuky kondičných jázd máme veľa skúseností. Vieme, kedy je plavba v noci bezpečná a kedy a v akej lokalite už nie.

Záleží nám na tom, aby ste z vašej plavby mali radosť, nie stres.

Nielen preto máme najlepšie hodnotenia našich kandidatov z praktickej skúšky na motorovom člne. 

 

 

NOVINKA: Testovací portál : 

Po úhrade kurzovného Vám zašleme prihlasovacie údaje a umožníme pripravovať sa na TESTY v našom vlastnom testovacom portále, v skutočných otázkach, ktoré budete mať na skúškach. TESTY nájdete tu:  vodcamalehoplavidla.sk

  

 

 

Informácie o kurze:

  

1. Teoretická časť:          

Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

 

2. Praktická časť:            

Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií. Praktické jazdy realizujeme na našich plavidlách, na ktorých budete vykonávať praktickú skúšku.

 

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

                - žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

                - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

                - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

                - 33 EUR + 10 EUR - poplatok za skúšku a vydanie preukazu

                 - spôsobilosť C - doplatok 130 EUR za praktickú výuku a skúšku na   plachetnici

                

 

 

Kurz sa začína:                                                    Piatok   16,00  - 20,00 hod.

                                                                           Sobota  08,00 - 18,00 hod.

                                                                           Nedeľa  08,00 - 17,00 hod.

 

 

 

 

Cena zahŕňa:  teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet - WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splnení podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál a prístup do testovacieho portálu ešte pred prednáškami.

 

Študijný materiál schválený Dopravným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona

 

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

 

 

Kapitánom ponúkame denné i nočné kondičné plavby na zdokonalovanie sa vo vedení motorového člna a vodných skútrov.

Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách a vybraných jazerách.

 

 

Ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Pre záujemcov ponúkame večerné alebo nočné kondičné plavby na našom bowrideri, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti. Pozrite sa v galérii.

 

 

Individuálna denná kondičná plavba 110 EUR,  v dlžke 1 hod., pre našich kapitánov 10% zľava 

Individuálna nočná kondičná plavba 150 EUR, v dlžke 1 hod.

Skupinová nočná kondičná plavba pre 3 osoby 150 EUR/ 1 hod., (50 EUR/osoba) v dlžke 1 hod. pre záujmcov v kurze.
Na kondičnú plavbu si so sebou možete vziať 1-2 osobu doprovod.  
 

     

tel: +421 910 312 399

tel: +421 910 569 933 

 

Termíny kurzov 1. polrok 2018  
 
Termíny skúšok su orientačné, potvrdzuje ich Dopravný úrad podľa kapacít,  spravidla o 2-3 týždne. 


 

  Termíny kurzov Bratislava Skúška na DÚ Bratislava

 

09. 03. - 11. 03. 2018 29. 03. 2018

 

23. 03. - 25. 03. 2018 12. 04. 2018

 

06. 04. – 08. 04. 2018 26. 04. 2018

 

27. 04. – 29. 04. 2018 10. 05. 2018

 

11. 05. – 13. 05. 2018 24. 05. 2018

 

08. 06. – 10. 06. 2018 21. 06. 2018

 

29. 06. – 01. 07. 2018 19. 07. 2018

 

07. 09. - 09. 09. 2018 20. 09. 2018

 

21. 09. - 23. 09. 2018 04. 10. 2018

 

12. 10. - 14. 19. 2018 25. 10. 2018