Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla: 

 

Kategórie kurzov

Stupeň C

 

Pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.

 

 

Stupeň B

 

Morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia.

 

 

Stupeň A

 

Oceánska plavba na mori bez obmedzenia.

 

 

 

Celoročná ponuka pre našich verných kapitánov zľava na druhý kapitánsky kurz 15%, až do výšky 50 EUR

 

Pri zakúpení oboch kapitánskych kurzov na more a vnútrozemský A,B,C zľava 100 EUR z bežnej z ceny kurzov!

  

 

Cena kurzu 350 EUR. 

  

tel. +421 910 569 933

tel. +421 910 312 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o kurze:

 

Kurz v úrovni stupňa C:


Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej
- navigácia - základné vedomosti
- plavebná náuka - vrátane plachetníc
- námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG)
- meteorológia - základné vedomosti
- zdravoveda - základné vedomosti
- jachtársky slovník v angličtine - základné vedomosti

Časový rozvrh kurzu: piatok    8.00 - 19.00 hod.
  sobota   8.00 - 18.00 hod.
  Nedeľa  8.00 - 16.00 hod.


Doklady potrebné ku skúške :


- žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
- žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori

- potvrdenie o nautickej praxi min. 200 NM 
- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
- 2 farebné fotografie pasového formátu
- poplatok za vydanie preukazu 40,- EUR
- odborná zdatnosť - Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby ( v ponuke)

Termíny kurzov 1. polrok 2018 Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška

 1. 16. - 18. 02. 2018 06. 03. 2018
 2. 23. - 25. 03. 2018 10. 04. 2018
 3. 20. - 22. 04. 2018 15. 05. 2018
 4. 18. - 20. 05. 2018 05. 06. 2018
 5. 15. - 17. 06. 2018 26. 06. 2018