Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia.

 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

 

Najbližší termín kurzu 21.11.2017  

tel. +421 910 569 933

tel.+ 421 910 312 399 

 

 

 

Kurz je súčasťou kurzu veliteľ námorného rekreačného plavidla. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS Vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na riekach. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

 

 

Doklady potrebné ku skúške :

- prihláška
- farebné fotografie formátu 3 x 3,5 cm - 2ks
- vydanie preukazu - kolok v hodnote 20 EUR

 

 

Cena kurzu 100 EUR

 

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava 25 EUR z ceny kurzu.

 

V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 150 EUR.  

Termíny na 2. polrok 2017 

 

Č. kurzu

Termíny kurzov

 Termíny skúšok

 6. 08. 09. 2017 21. 09. 2017
 7. 17. 10. 2017 19. 10. 2017
 8. 21. 11. 2017 23. 11. 2017
 9. 12. 12. 2017  14. 12. 2017