Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu

 

 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia.

 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

 

Odborná spôsobilosť je podmienkou k vydaniu preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla.  

tel. +421 910 569 933

tel.+ 421 910 312 399 

 

 

 

Kurz je súčasťou kurzu veliteľ námorného rekreačného plavidla. 

 

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava 25 EUR z ceny kurzu.

 

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS Vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na riekach. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

 

 

Doklady potrebné ku skúške :

- prihláška
- farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm - 2ks
- vydanie preukazu - kolok v hodnote 20 EUR

 

 

Cena kurzu 100 EUR

 

 

 

V prípade záujmu o individuálny kurz je cena 280 EUR.  

Termíny kurzov a skúšok:

 

O termíne skúšky rozhoduje telekomunikačný úrad

 

Č. kurzu

Termíny kurzov

Termíny skúšok

 1. 06. 03. 2018 21. 03. 2018
 2. 10. 04. 2018 16. 04. 2018
 3. 15. 05. 2018 21. 05. 2018
 4. 05. 06. 2018  11. 06. 2018 
 5. 26. 06. 2018  bude doplnený