výletná plavba

 Bratislava - Budapešť

Bratislava - Budapešť

Dlžka trvania plavby a jej podmienky dohodou podľa predstáv záujemcu. Profesionalne sprevádzanie na trase zabezpečí nezabudnuteľný zážitok účastníkov bez starostí o bezpečnosť plavby.