výletná plavba

11. Galéria Danubiana

11. Galéria Danubiana

Trasa zahŕňa plavbu dolu tokom do Jaroveckého ramena, prehliadku ramena s hausboatmi, vyradenými obývanými dunajskými loďami, k vodnému dielu Čunovo, možnosť prehliadky galérie moderného umenia Danubiana a návštevy reštaurácie na vode. Cena plavby je 220 €, cena zahŕňa 1 hod. čakania a späť. Čas výletu cca 2-3 hod.